Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των προσωπικών εταιριών και των νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Νόμο 3842/2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των προσωπικών εταιριών και των νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Νόμο 3842/2010

Κατσαρός, Προκόπιος

Η ψήφιση του νόμου 3842/10 ( Φ.Ε.Κ. 58 Α723.4.2010) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 αυτού που αφορούν την φορολογία των εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μαζί και με τον 3943/2011, επέφερε σημαντικές αλλαγές στον κορμό του φορολογικού μας συστήματος, αναδομώντας το ισχύον τοπίο της χώρας. Καθώς δείχνει η παρούσα εργασία προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και μερισμάτων των εταιριών, αλλά και γενικότερα σε Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ., με αποτέλεσμα να επιφέρει αναστάτωση στις επιχειρήσεις και πεδίο μελέτης στους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους. κ.α., σε ότι αφορά την πληρέστερη εφαρμογή του προς όφελος των πελατών τους. Το νέο νομοσχέδιο συμβάλει στην εφαρμογή ενός δίκαιου και αξιόπιστου φορολογικού συστήματος με την επιβράβευση της συνέπειας προς το δημόσιο συμφέρον, επιβάλλοντας δράσεις εναντίον της φοροδιαφυγής, την αναδιοργάνωση των μηχανισμών και την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Εταιρείες - Φορολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.