Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην σύγχρονη Ελλάδα: δυσκολίες και προοπτικές για το μέλλον και πώς οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην σύγχρονη Ελλάδα: δυσκολίες και προοπτικές για το μέλλον και πώς οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα

Ναλμπαντίδου, Σωτηρία

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση και την ανάδειξη του ρόλου της επιχειρηματικότητας στην Σύγχρονη Ελλάδα, προβάλλοντας τρόπους, μέσα και φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η ανάδειξη αυτή, μπορεί να επιτευχθεί αρχικά από τη σύγκριση με άλλες εποχές και έπειτα με τους φορείς (π.χ. Τράπεζες) οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.