Η παραγωγή, το κόστος και η θεωρία της προσφοράς της επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η παραγωγή, το κόστος και η θεωρία της προσφοράς της επιχείρησης

Δημοπούλου, Γεωργία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση βασικών οικονομικών εννοιών όπως οι παραγωγικοί συντελεστές και η συνάρτηση παραγωγής καθώς και το μέτρο της αποτελεσματικότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας (μέση, οριακή παραγωγικότητα). Στην συνέχεια εξετάζεται η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία της επιχείρησης. Στο σημείο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις μεθόδους με τις οποίες η επιχείρηση θα επιτέλεση το σκοπό της. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην θεσμική και νομική υπόσταση της επιχείρησης όπως και στις κυριότερες μορφές των εταιριών. Κατόπιν παραθέτονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την παραγωγή της επιχείρησης, στη βραχυχρόνια περίοδο. Παρουσιάζεται η συνάρτηση της προσφοράς καθώς και οι νόμοι που την διαμορφώνουν. Εξετάζονται οι παράγοντες της προσφοράς, καθώς και οι επιπτώσεις από την ταυτόχρονη μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας και προσφοράς. Επιπλέον εξετάζεται το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδο. Αξιολογείται το κόστος το οποίο υφίσταται η κοινωνία από τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας. Εκτιμάται το ιδιωτικό κόστος μιας επιχείρησης και παρουσιάζονται οι καμπύλες του μέσου και οριακού κόστους. Τέλος γίνεται αναφορά στις οικονομίες κλίμακας, στην δομή των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στις επιπτώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την συσσώρευση κεφαλαίου. Επιπλέον προσδιορίζονται οι μορφές της αγοράς στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσφορά και ζήτηση
Επιχειρήσεις
Παραγωγή (Οικονομική θεωρία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.