Διεθνή λογιστικά πρότυπα, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Σαρηγιαννίδου, Παρθένα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε με κύριο αντικείμενο τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, την καταγραφή-περιγραφή τους και τις διαφορές τους με τα ελληνικά πρότυπα. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα Δ.Λ.Π/ΔΠΧΠ, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη διαδικασία έκδοσής τους, τα οφέλη από την εφαρμογή τους και τα προσεγγίζει θεωρητικά με μια σύντομη περιγραφή τους. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις διαφορές με τα ελληνικά πρότυπα και περιλαμβάνει ένα πρακτικό παράδειγμα μετατροπής μιας επιχείρησης που τηρεί ελληνικά πρότυπα σε ΔΛΠ. Συνεχίζοντας το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, στη δομή του προτύπου και στην εφαρμογή του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο όπου αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. συνιστά μια απαραίτητη «διαρθρωτική» αλλαγή, που θα ωφελήσει πολλαπλώς τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, αποτελεί μια ιδιαιτέρως πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση απαιτεί ανάλογη προετοιμασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Διεθνής χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)