Μετεξέλιξη στο επάγγελμα του λογιστή, φοροτέχνη: πιστοποίηση, αυξημένες ευθύνες, υποχρεώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μετεξέλιξη στο επάγγελμα του λογιστή, φοροτέχνη: πιστοποίηση, αυξημένες ευθύνες, υποχρεώσεις

Κεσοπούλου, Αικατερίνη

Με την παρούσα εργασία, θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης όλων των χαρακτηριστικών που διέπουν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού τόσο από πλευράς περιεχομένου εργασίας όσο και ύψους ευθυνών και κυρώσεων. Θα γίνει μια περιγραφή των τάξεων και των αδειών, ως προς το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου ένας ιδιώτης αποκτά την υπογραφή ενός λογιστή και δραστηριοποιείται στο χώρο, ενώ θα γίνει περαιτέρω ανάλυση ως προς την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου λογιστικού γραφείου. Επίσης, θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμα όπως προέκυψαν από το Ν.3842/2010 που ενίσχυσε την ευθύνη και τις κυρώσεις στο έργο των λογιστών, καθώς και τον αντίστοιχων εγκυκλίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.