Η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στην περίπτωση οργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στην περίπτωση οργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων

Παπαρούνα, Σοφία

Μελετάται η ροή της επικοινωνίας στο εσωτερικό της επιχείρησης και τα είδη των μεθόδων της επικοινωνίας. Ακόμα, διατυπώνονται προβλήματα που τυχόν προκύπτουν στην επικοινωνία της επιχείρησης μεταξύ των εργαζομένων. Στην συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της επικοινωνίας, δηλαδή, πως το περιεχόμενο του μηνύματος πηγαίνει από τον πομπό προς τον δέκτη με την βοήθεια των μέσων. Επίσης, αναλύονται διάφορα είδη εταιρικών εκδηλώσεων που μπορεί να οργανώσει μια επιχείρηση. Τέλος, ερευνάται ποιες είναι οι ενέργειες και ο έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα μέλη και το ανώτατο στέλεχος για να οργανώσουν μια σωστή και άρτια εκδήλωση πάντα με την βοήθεια των αναλύσεων pert και iam. Η εργασία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογία τη μελέτη περίπτωσης και ανάλυση του case study της καλλιτεχνικής εταιρίας «Sinners» της οποίας η έδρα είναι η πόλη των Ιωαννίνων. Μέσω του case study διεξάγεται η ανάλυση του έργου, του σκοπού και του στόχου του έργου της επιχείρησης με αποτέλεσμα την αύξηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της ως προς την οργάνωση events στην πόλη των Ιωαννίνων και σε άλλες μικρότερες πόλεις. Συγκεκριμένα, αναλύεται η οργάνωση μιας εκδήλωσης με την βοήθεια της ανάλυσης pert η οποία είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται από την ερευνήτρια της πτυχιακής η οργάνωση του γενέθλιου πάρτι της καλλιτεχνικής εταιρίας «Sinners» μέσω της μελέτη περίπτωσης. Αρχικά, δημιουργείται το σχεδιάγραμμα με την απεικόνιση της διαδικασίας και των ενεργειών από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό. Συγκεκριμένα παρατηρείται η απεικόνιση της κάθε δραστηριότητας και ο χρόνος που απαιτείται για την περάτωση του. Η δραστηριότητα εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα με την μορφή κλάδου και το γεγονός με το σχέδιο του κόμβου. Έπειτα, εμφανίζεται ένας πίνακας με την αναλυτική μορφή της κάθε δραστηριότητας και αυτή που προηγείται καθώς και ο ακριβής χρόνο της πραγματοποίησης της. Επιπλέον, αναλύεται ο πίνακας με σκοπό να επεξηγηθούν οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν για να κατανοηθούν περαιτέρω. Τέλος, μέσω της παραπάνω ανάλυση διεξάγεται ο απαραίτητος έλεγχος από τα ανώτατα στελέχη για να εξακριβωθούν τυχόν λάθη και να προβούν στην άμεση λύση τους πριν το τελικό αποτέλεσμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική οργάνωση
Επιχείρηση και περιβάλλον

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.