Η κοινωνία της παρακολούθησης: εμπειρική έρευνα στο διαδίκτυο για τους νέους τρόπους παρακολούθησης και καταγραφή προσωπικών δεδομένων: περίπτωση Facebook

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η κοινωνία της παρακολούθησης: εμπειρική έρευνα στο διαδίκτυο για τους νέους τρόπους παρακολούθησης και καταγραφή προσωπικών δεδομένων: περίπτωση Facebook

Καραμήτρου, Δήμητρα

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη του Διαδικτύου, την άνθιση των κοινωνικών δικτύων που επέφερε, καθώς και την παροχή πληροφοριών μέσω αυτών και συγκεκριμένα το facebook. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό κομμάτι, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το Διαδίκτυο: την ιστορική του ανασκόπηση, την εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και τις συνέπειες που επιφέρει θετικές ή αρνητικές. Επιπλέον, εξετάζεται η έννοια της ιδιωτικότητας των πολιτών στην κοινωνία της παρακολούθησης, η καταγραφή προσωπικών δεδομένων γενικά και μέσω του facebook καθώς και τι προβλέπει η πολιτική προστασίας του αλλά και το ελληνικό νομοθετικό σύστημα. Το ερευνητικό κομμάτι επικεντρώνεται στη χρήση του κοινωνικού δικτύου facebook δηλαδή: για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το σκοπό του, πώς νομίζουν ότι χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες καθημερινά και τι ρόλο παίζει στη ζωή τους. Η έρευνα αυτή διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων που απεστάλησαν ηλεκτρονικά μέσω του facebook σε «διαδικτυακούς μου φίλους». Κλείνοντας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας κατά πόσο συγκλίνουν τα δεδομένα του θεωρητικού μέρους με αυτά του ερευνητικού και παρατίθενται ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσωπικά δεδομένα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.