Καταναλωτική ψυχολογία/συμπεριφορά και οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Καταναλωτική ψυχολογία/συμπεριφορά και οικονομική κρίση

Τσικούνα, Κερασιά
Μπανταλίδου, Μαρία

Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε πως μια οικονομική κρίση μπορεί να επιφέρει και μια ψυχολογική και να επηρεάσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η ερευνητική μελέτη στοχεύει να μελετήσει αν οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις αγορές μέσω του διαδικτύου, ιδίως για την αγορά ένδυσης και υπόδησης, και αν η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει αυτήν τους τη συμπεριφορά. Γενικότερα παρατηρείται μια ποσοστιαία αναλογία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν αγοράζουν κάποιο είδος ένδυσης/υπόδησης από το διαδίκτυο και το λόγο που δεν προτιμούν κάποιοι να κάνουν αγορές με τον τρόπο αυτό. Επιπλέον τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους, έχουν αυξήσει αυτή τη συνήθεια τους περισσότερο μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε. Επίσης η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε ότι έχει περικόψει τα έξοδά του λόγω της κρίσης, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει καμία περικοπή. Ακόμη, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές από το διαδίκτυο, είναι πολύ ικανοποιημένοι και δηλώνουν ότι επιθυμούν πολύ να συνεχίσουν τις αγορές τους από το διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.