Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Clusters

Λιούκρα, Πολυξένη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναπτύξουμε την συστηματοποίηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων και την παροχή συγκεκριμένων βημάτων προετοιμασίας καθώς και ανάπτυξης εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων με την μορφή συστάδων επιχειρήσεων γνωστές ως clusters. Οι επιχειρηματικές συνεργασίες διαμορφώνονται από την εντατικοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και διώκονται από την διεθνοποίηση των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Είναι αξιοθαύμαστο πως το διεθνές εμπόριο έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με πιο γρήγορους ρυθμούς από την παγκόσμια παραγωγή. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται ο αυξανόμενος διεθνής καταμερισμός της εργασίας, κινητήριος μοχλός της οποίας είναι οι παγκόσμια προσανατολισμένες στρατηγικές αγορών και πωλήσεων των επιχειρήσεων. Ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη, οι νομισματικές κρίσεις καθώς και άλλες οικονομικές εξελίξεις μεταδίδονται από χώρα σε χώρα με ταχύτατους ρυθμούς , έτσι ώστε να αυξάνετε η διεθνής οικονομική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Η ανάγκη συνεργασιών οι οποίες αναπτύσσονται σε μορφές «επιχειρηματικών συσπειρώσεων» ή «συστάδων επιχειρήσεων» προκύπτει από την ταχύτερη ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογικών εξελίξεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των αγορών χρήματος, κεφαλαίων και υπηρεσιών, η έντονη διεθνοποίηση του θεσμικού πλαισίου τα οποία συνεχώς αυξάνονται χαρακτηρίζονται με τον διεθνή όρο της παγκοσμιοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.