Δημόσιες σχέσεις και πολιτική: η επαγγελματική διαχείριση της επικοινωνίας των βουλευτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και πολιτική: η επαγγελματική διαχείριση της επικοινωνίας των βουλευτών

Λεωνιδοπούλου, Θεοδώρα

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την ανάλυση διαφόρων ζητημάτων. Το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία των βουλευτών και πως αυτή επιτυγχάνεται; Με ποιους τρόπους τα πολιτικά πρόσωπα επιδιώκουν την πολιτική επικοινωνία; Σαφώς ο ρόλος των επαγγελματιών της επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικός καθώς τα τελευταία χρόνια η παρουσία τους στο χώρο της πολιτικής καθιερώθηκε. Ποιοι είναι οι λόγοι που συνέβη αυτό ; Με την παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι αρμοδιότητες που έχουν καθώς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Η χρήση των πολιτικών επικοινωνιολόγων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής επικοινωνίας. Με ποιους τρόπους επηρεάζουν την πολιτική εικόνα ενός προσώπου και ποιες είναι οι αμοιβές που τους αποδίδονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν ; Πόσα χρήματα διαθέτουν τα πολιτικά πρόσωπα για την πολιτική τους επικοινωνία; Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα μελετηθούν στη θεωρία αλλά θα συγκριθούν και με τις απαντήσεις των ίδιων των βουλευτών. Για τη μεθοδολογία έχουν επιλεγεί βουλευτές και υποψήφιοι βουλευτές του Νομού Καστοριάς στους οποίους θα διεξαχθεί συνέντευξη με σκοπό τη σύγκριση των απαντήσεών τους με τη θεωρία. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να συμβάλλει σε νέα γνώση γύρω από την επικοινωνία των βουλευτών καθώς για τη διεξαγωγή της συμπεριλήφθηκαν συνεντεύξεις με βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές. Οι απαντήσεις των συνεντεύξεων συγκρίνονται με τη θεωρία της εργασίας για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Πολιτική επιστήμη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.