Η αγορά των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αγορά των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα

Μπαρού, Νικολέτα
Φραντζή, Αλεξάνδρα

Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μάθουμε και να ερευνήσουμε την αγορά των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα. Στο θεωρητικό κομμάτι αρχικά θελήσαμε να δώσουμε την έννοια των δεδομένων και της πληροφορίας καθώς αυτά αποτελούν την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων . Έπειτα θελήσαμε να διερευνήσουμε τι είναι το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα και ποιες βασικές διαδικασίες προσφέρει σε μια επιχείρηση , είτε αυτά είναι υπέρ είτε είναι κατά . Στην συνεχεία αναφέρουμε ποιες ανάγκες καλύπτει ένα τέτοιου είδος λογιστικό πακέτο , τι περιλαμβάνει καθώς επίσης και τους λόγους για του οποίους είναι σημαντικό μια επιχείρηση να το εγκαταστήσει. Κλείνοντας το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αναφέρουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν λογιστικά προγράμματα και οι οποίες συντέλεσαν στην διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στο ερευνητικό τώρα κομμάτι προσπαθήσαμε μέσα από την δημιουργία ερωτηματολόγιων τα οποία δόθηκαν αυτοπροσώπως σε ανθρώπους που έχουν ή εργάζονται σε επιχειρήσεις να μελετήσουμε την εξέλιξη των λογιστικών συστημάτων σε αυτές. Τα αποτελέσματα αναλύονται μέσα από σχεδιαγράμματα ώστε να φανούν τα ποσοστά με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.