Διεθνή λογιστικά πρότυπα: προοπτικές και αδυναμίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα: προοπτικές και αδυναμίες

Τσιλακούδη, Ζαχαρούλα
Δωρής, Νικόλαος

Μέσα από αυτήν την εργασία δείχνουμε τις προοπτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και τις αδυναμίες εφαρμογής τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την έννοια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έναν πίνακα με τα Ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον ρόλο των Διεθνών λογιστικών Προτύπων, τα όργανα κατάρτισης τους και την αναγκαιότητα τους στις επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο εμφανίζουμε τις διαφορές των Διεθνών λογιστικών Προτύπων από τα Ελληνικά Πρότυπα και τις αποκλίσεις από την φορολογική νομοθεσία. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη των πιο σημαντικών Διεθνών λογιστικών Προτύπων. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει προβλήματα και αδυναμίες της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων των εταιρειών που εφαρμόζουν από το 2003 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις οικονομικές τους καταστάσεις. Επίσης ακολουθούν ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν από τις εταιρείες: Fourlis Α.Ε. , Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Οικονομική Εφημερίδα), ΚΕΡΔΟΣ (Οικονομική Εφημερίδα), Forthnet A.E., Emporiki Bank, Ethniki Bank. Και τέλος παραθέτουμε ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται καθαρά σε λογιστές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.