Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαφήμιση

Τέροβα, Βασιλική

Η εργασία που ακολουθεί έχει ως σκοπό να μελετήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά της διαφήμισης, αυτή της διαφημιστικής κουλτούρας των λαών. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορία της διαφήμισης, στο πως εκείνη ορίζεται, στα είδη της, στον στόχο της και στα διάφορα διαφημιστικά μέσα που έχει και φυσικά στην δεοντολογία της διαφήμισης, στην νομοθεσία της δηλαδή. Το επίκεντρο της εργασίας θα είναι η διαφημιστική κουλτούρα των λαών. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει θα μελετηθούν τα κριτήρια και οι σκοποί που γίνεται μια διαφήμιση. Θα γίνει κατανοητό ότι για να γίνει μια διαφήμιση ή μια διαφημιστική εκστρατεία χρειάζεται μελέτη γύρω από τις συνήθειες και την κουλτούρα της κάθε χώρας και φυσικά οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση μιας διαφήμισης. Στο κομμάτι της έρευνας θα αναλυθούν οι χώρες με τις ψηλότερες τιμές στην κατανομή της ισχύος, στην αποφυγή αβεβαιότητας, στον δείκτη ατομικότητας, στον δείκτη ανδροκρατίας και στον δείκτη μακροπρόθεσμου προσανατολισμού και θα συγκριθούν μεταξύ τους και στις υπόλοιπες διαστάσεις για να παρατηρηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Η εργασία έχει ως κύριο σκοπό να αναλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα διαφημιστικά στυλ γίνεται. Αυτό θα γίνει εφικτό και από τα παραρτήματα που αναφέρονται στην ανάλυση των διαστάσεων του Hofstede και στην αίσθηση του χιούμορ των χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.