Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δύο εταιριών μη εισηγμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δύο εταιριών μη εισηγμένων

Κοκόση, Ευαγγελία

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Για να γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση καταστάσεων μιας επιχείρησης χρειάζονται τουλάχιστον οι πέντε τελευταίοι ετήσιοι ισολογισμοί της επιχείρησης. Ο ισολογισμός μας δείχνει την κατάσταση της επιχείρησης όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις απαιτήσεις. Ακόμα μας δείχνει τα κεφάλαια της επιχείρησης (ίδια και ξένα) πως αξιοποιούνται καθώς και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Εφόσον έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας παρέχει ένας ισολογισμός μπορούμε να κάνουμε ανάλυση καταστάσεων της επιχείρησης. Η ανάλυση γίνεται με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες βοηθούν στο να δούμε την πορεία της επιχείρησης ανά έτος. Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε τα ετήσια αποτελέσματα και να βρούμε τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση έχει μια σταθερή, αύξουσα ή φθίνουσα πορεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Λογιστική χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.