Διεθνές καθεστώς εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων και η διοίκηση αερομεταφορικών πράξεων ασφαλείας και μεταφοράς φορτίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διεθνές καθεστώς εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων και η διοίκηση αερομεταφορικών πράξεων ασφαλείας και μεταφοράς φορτίο

Βυσσίου, Δήμητρα

Το διεθνές αεροπορικό εμπόριο είναι μία από τις πιο δυναμικά και γρήγορα εξελισσόμενες βιομηχανίες στο κόσμο. Οι εναέριες μεταφορές δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την ικανοποίηση υφισταμένων αναγκών, που είναι βασικά αποτελέσματα της ανάπτυξης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Η βιομηχανία των αερομεταφορών αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας, αφού οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται από όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Ο βαθμός επάρκειας και η ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών στο χώρο και στο χρόνο τον οποίο ζητούνται, παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Ταυτόχρονα όμως, βασικό προσδιοριστικό άξονα της ανάπτυξης της βιομηχανίας εναέριων μεταφορών, αποτελεί η οικονομική από-τελεσματικότητα με την οποία ο κλάδος των μεταφορών καλύπτει την υφιστάμενη ζήτηση στο χώρο και στο χρόνο. Σαν κλάδος κατέχει μια σημαντική θέση στην οικονομία της κάθε χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αερομεταφορές
Μεταφορές, Εναέριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.