Μέτρα εξόδου από την οικονομική κρίση: προϋπολογισμός 2010

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Μέτρα εξόδου από την οικονομική κρίση: προϋπολογισμός 2010

Βαμβακίδου, Ελπίδα

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι τα μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας μέσω της παρουσίασης του προϋπολογισμού 2010. Στην πτυχιακή αυτή εργασία, αναφέρονται τα διαρθρωτικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν και οι άμεσες αλλαγές στους τομείς της φορολογίας, στο ασφαλιστικό και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.