Η χρήση αντίμετρων ως μέτρο άσκηση εμπορικής πολιτικής : η περίπτωση ΗΠΑ-ΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Η χρήση αντίμετρων ως μέτρο άσκηση εμπορικής πολιτικής : η περίπτωση ΗΠΑ-ΕΕ

Παπαδοπούλου, Δήμητρα

Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει αναφορά στη σύσταση της ΕΕ, την πορεία της και την οικονομική της συνεργασία με τις ΗΠΑ. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν τις μεγαλύτερες σχέσεις όσον αφορά τις επενδύσεις και το μεταξύ τους εμπόριο. Και οι δύο συνέταιροι πιστεύουν σε δημοκρατικές κυβερνήσεις, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Ακόμη, λόγω των τεράστιων εμπορικών ροών στο μεταξύ τους εμπόριο και στο εμπόριο μεταξύ άλλων χωρών έχουν αναπτύξει κοινά συμφέροντα για αρμονική οικονομική ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. Πολλές φορές η μεγιστοποίηση του κέρδους και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς. Δεν είναι λίγες οι φορές που ΕΕ και ΗΠΑ έχουν έρθει σε έντονες αντιπαραθέσεις με σκοπό να προφυλάξουν τα οικονομικά τους μεγέθη. Με ορισμένες από αυτές τις διενέξεις θα ασχοληθούμε στη συνέχεια όπως για παράδειγμα με τον πόλεμο της μπανάνας, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, την υπόθεση του χάλυβα κ. τ. λ. Ακόμη, θα δούμε τι μέτρα μπορούν να πάρουν οι κυβερνήσεις των εκάστοτε χωρών προκειμένου οι διαμάχες αυτές να πάψουν να υφίστανται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Εμπορική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.