Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε. = Analysis of economical statements of Minoan Lines S.A

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε. = Analysis of economical statements of Minoan Lines S.A

Βασιλάκης, Δημήτριος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση λογαριασμών της εταιρίας ΜΙΝΟΑΝ LINES A.N.E. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ και με τα IFRS. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται οι μέθοδοι και οι δείκτες που αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις Προχωρούμε στην παρουσίαση της εταιρίας σαν νομικό πρόσωπο και εξετάζεται η μορφή της εταιρίας, οι στόχοι και τα προγράμματά της και τέλος γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση συνδυαστικά και εξάγονται συμπεράσματα. Στο σχολιασμό των οικονομικών στοιχείων γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο ναυτιλιακό κλάδο και αναλύεται η οικονομική κατάσταση της εταιρίας με τη μέθοδο της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης. Το εξεταζόμενο διάστημα είναι η περίοδος 2006-2008. Σκοπός της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι να αποτυπωθεί η εικόνα της εταιρίας με βάση τα εξεταζόμενα μεγέθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)