Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε. = Analysis of economical statements of Minoan Lines S.A

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε. = Analysis of economical statements of Minoan Lines S.A

Βασιλάκης, Δημήτριος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση λογαριασμών της εταιρίας ΜΙΝΟΑΝ LINES A.N.E. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ και με τα IFRS. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται οι μέθοδοι και οι δείκτες που αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις Προχωρούμε στην παρουσίαση της εταιρίας σαν νομικό πρόσωπο και εξετάζεται η μορφή της εταιρίας, οι στόχοι και τα προγράμματά της και τέλος γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση συνδυαστικά και εξάγονται συμπεράσματα. Στο σχολιασμό των οικονομικών στοιχείων γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο ναυτιλιακό κλάδο και αναλύεται η οικονομική κατάσταση της εταιρίας με τη μέθοδο της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης. Το εξεταζόμενο διάστημα είναι η περίοδος 2006-2008. Σκοπός της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι να αποτυπωθεί η εικόνα της εταιρίας με βάση τα εξεταζόμενα μεγέθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.