Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων

Αναστασιάδης, Ευστάθιος

Όσο επιφυλακτικά κι αν ξεκινήσει να γράψει κανείς μια πτυχιακή εργασία για ένα θέμα άγνωστο μέχρι πρότινος στο τέλος γεύεται την τόσο ευχάριστη εμπειρία να έχει χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες πηγές , να έχει καταφέρει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος , μια διαφορετική και χρήσιμη σύνθεση. Οι ραγδαίες εξελίξεις σε κρατικό-κοινοτικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι νέες κουλτούρες που αναπτύσσονται, η επέκταση, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, η ανάπτυξη των νέων αγορών χρήματος, η αύξηση των οικονομικών εγκλημάτων, η έλλειψη οργανωτικής υποδομής των επιχειρήσεων, οι νέες τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες αυτές οι ανακατατάξεις αυξάνουν τις προκλήσεις, καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από την σωστή ή όχι διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, σωστή διαχείριση σημαίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην πολύπλοκη αυτή πραγματικότητα, ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή δυσάρεστων φαινομένων, έρχεται η ελεγκτική με ουσιαστικό τρόπο να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες μέσω μιας εξαρτημένης και μίας ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας. Οι λειτουργίες αυτές στην σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα ονομάζονται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ενεργούν συμβουλευτικά προληπτικά αλλά και κατασταλτικά. Το περιεχόμενο και η δομή του παρόντος συγγράμματος αντανακλά σε μια παρουσίαση του θεωρητικού μέρους, του πρακτικού μέρους στο πλαίσιο της ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.