Η παγκοσμιοποίηση και η οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Η παγκοσμιοποίηση και η οικονομία

Δημόπουλος, Ιωάννης

Η αποκαλούμενη παγκοσμιοποίηση αναδύεται ως ένα πολύμορφο και πολυεπίπεδο φαινόμενο που περιλαμβάνει τη συνολική ιστορική κίνηση της κοινωνίας και αναδιατάσσει τις αντιθέσεις της. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει το φαινόμενο της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός στην οικονομική παγκοσμιοποίηση και στις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και αφετέρου στις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Στα πλαίσια αυτά αρχικά παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης καθώς και οι αλλαγές που εξελίσσονται μαζί με αυτήν την διαδικασία. Εν συνεχεία αναλύεται το φαινόμενο των άμεσων ξένων επενδύσεων και αναδεικνύεται η σημασία τους τόσο για την πορεία της παγκοσμιοποίησης όσο και για τον προσδιορισμό των πολιτικών των εθνών-κρατών. Στο τρίτο κεφάλαιο η εργασία παραθέτει τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτές καταγράφονται από την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, δεδομένων των σοβαρότατων αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασματικών σχολίων - προτάσεων στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.