Νοσήματα που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα των χοίρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Νοσήματα που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα των χοίρων

Οικονόμου, Παναγιώτης
Μπαρμπαγιάννη, Νικολία

Η αναπαραγωγική μορφή της νόσου του Aujeszky, η Γρίππη του χοίρου, το Αναπνευστικό και Αναπαραγωγικό Σύνδρομο του Χοίρου (το νέο λοιμώδες νόσημα του χοίρου), η λεπτοσπείρωση, οι μυκοτοξικώσεις που οφείλονται στη δράση μυκήτων, η παρβοΐωση και η χλαμυδίαση, αποτελούν τα κυριότερα νοσήματα του αναπαραγωγικού συστήματος των χοίρων, με μεγάλη οικονομική σημασία για τη σύγχρονη χοιροτροφία. Η επιτυχής αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών, βασίζεται στην υιοθέτηση των αρχών της κτηνιατρικής διαχείρισης σε επίπεδο εκτροφής, οι οποίες συνίστανται στην πιστή εφαρμογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, προγραμμάτων εξυγίανσης, εμβολιασμού και μεταφύλαξης έλεγχος των νοσολογικών προβλημάτων μετά την εμφάνιση των πρώτων κλινικών περιστατικών. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία που αφορούν τα παραπάνω νοσήματα, εμπλουτισμένα με νεότερα δεδομένα, που αφορούν τα παραπάνω νοσήματα και αναλύεται η σημερινή διάσταση του προβλήματος στη χώρα μας. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τους Έλληνες κτηνιάτρους και χοιροτρόφους, με στόχο τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Ζωική αναπαραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.