Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση εμπορευμάτων. Σημεία επαφής και απόκλισης με το εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων του αστικού κώδικα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση εμπορευμάτων. Σημεία επαφής και απόκλισης με το εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων του αστικού κώδικα

Σταυρουλάκη, Αλεξάνδρα

Η σύμβαση των Η.Ε. για την διεθνή πώληση των εμπορευμάτων υπογράφηκε στην Βιέννη το 1980 ενώ στην χώρα μας ισχύει από την 1.2.1999,είχε ως σκοπό τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου με την παροχή ενός ομοιόμορφου δικαίου για τις διεθνείς συναλλαγές. Η σύμβαση των Η.Ε. ως επί το πλείστον εφαρμόζεται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, εφόσον οι συμβαλλόμενοι είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ορισμένες περιπτώσεις πωλήσεων οι οποίες αφορούν την αγορά αγαθών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, ή αγορά μετοχών, εταιρικών μεριδίων, επενδύσεων αξιών ή χρήματος κ.α. Η σύμβαση της Βιέννης αποτελεί ενδοτικό και όχι αναγκαστικό δίκαιο, δίνοντας την δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να παύσουν ή και να αποκλείσουν κάποιες από τις διατάξεις της συμβάσεως. Επίσης αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Η σύμβαση αυτή αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο χώρο ενοποίησης δικαίου, καθώς επίσης αποτελεί έκφραση σύγχρονων συναλλακτικών αντιλήψεων και αναγκών που επικρατούν πέρα από τα σύνορα γι’ αυτό και αναγνωρίζεται από πολλά κράτη του κόσμου

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.