Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας για τις διεθνείς επιχειρησεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας για τις διεθνείς επιχειρησεις

Μενεξές, Παναγιώτης

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διάφορα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, συχνά μετά από την πίεση του καταναλωτικού κοινού, αλλά και με προσωπική πρωτοβουλία με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο υιοθετούνται τα συστήματα αυτά, για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να εφαρμόζονται με γνώμονα την πολιτική της εταιρείας και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ειδάλλως υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθούν οι στόχοι τους. Προς αποφυγή αυτού του φαινομένου είναι επιβεβλημένη η ενστέρνηση της χρησιμότητας των προτύπων εκ μέρους της Ανώτατης Διοίκησης και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού για τη διαμόρφωση της νοοτροπίας της Ολικής Ποιότητας. Η ταχεία ανάπτυξη των βιομηχανιών και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά οδήγησαν στην αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των ελέγχων. Στα πλαίσια αυτά, ο αρχικός εμπειρικός και χωρίς κάποια συγκεκριμένη συχνότητα έλεγχος του τελικού προϊόντος αντικαταστάθηκε βαθμιαία από συστηματικούς ελέγχους που επεκτάθηκαν σε όλα τα στάδια παραγωγής

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πρότυπα
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.