Μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής, στόχοι και ακολοθούμενες πρακτικές, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής, στόχοι και ακολοθούμενες πρακτικές, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης

Παπαγιώτη, Κωνσταντίνα

Η τιμή πώλησης στο λιανικό εμπόριο παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στο μείγμα του Μάρκετινγκ. Θα πρέπει να τη συνδυάσουμε με τη γενικότερη εικόνα και την εμφάνιση του καταστήματος, ώστε να πείσουμε τον πελάτη να αγοράσει. Για να γίνει αυτό πρέπει να καθορίσουμε το στόχο της τιμολογιακής πολιτικής. Δηλαδή να επιλέξουμε την «διείσδυση της αγοράς» χρησιμοποιώντας χαμηλές τιμές ή το «ξάφρισμα της αγοράς» με υψηλές τιμές, χωρίς όμως να έρθουμε σε αντίθεση με την εικόνα και την ατμόσφαιρα του καταστήματος. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις τιμολογιακές τους στρατηγικές για να πετύχουν έναν ή περισσότερους από διάφορους πιθανούς σκοπούς. Αυτοί περιλαμβάνουν τη βελτίωση της τοποθέτησης αγοράς, την επίτευξη οικονομικής παρουσίασης, την τοποθέτηση του προϊόντος, το κίνητρο ζήτησης και την επιρροή του ανταγωνισμού. Αναλύοντας την κατάσταση τιμολόγησης είναι απαραίτητο να αναπτύξει την τιμολογιακή στρατηγική για το μίγμα ή τη γραμμή των προϊόντων ή να επιλέξει μια τιμολογιακή στρατηγική για ένα νέο προϊόν ή είδος. Η επιλογή της τιμολογιακής πολιτικής περιλαμβάνει μελέτη της τοποθέτησης και της ορατότητας της τιμής. Οι στρατηγικές της τιμής είναι ταξινομημένες σύμφωνα με την τιμή της εταιρείας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και πόσο ενεργή θα είναι η προώθηση της τιμής στο πρόγραμμα της αγοράς. Τέλος, ο καθορισμός των τιμών μπορεί να βασίζεται στα κόστη, στον ανταγωνισμό και στις επιρροές της ζήτησης. Εφαρμόζοντας την τιμολογιακή στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την τιμολογιακή πολιτική και δομή. Ο προσδιορισμός της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι συγκεκριμένος, να λέει σαφώς ποια θα είναι η θέση της επιχείρησης γύρω από θέματα, όπως η μεταβλητικότητα των τιμών, τα επίπεδα των τιμών στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, το ύψος και το χαρακτήρα των εκπτώσεων και των παροχών αλλά και τον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διεθνής αγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.