Η παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος και το διεθνές εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος και το διεθνές εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης

Παντέμης, Ευστράτιος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης αφενός του παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος, αφετέρου ενός από τους πλέον πρόσφατους τρόπους αντιμετώπισης αυτού, το Διεθνές Εμπόριο Ρύπων. Εξετάζονται γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, οι αιτίες οι οποίες τα προκάλεσαν καθώς και οι λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί, κατά καιρούς, για την αντιμετώπιση αυτών. Το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει ασχοληθεί εκτενώς με το παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, πιο συγκεκριμένα με το φαινόμενο της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και οι προτάσεις που προέκυψαν οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου τύπου εμπορίου, του Διεθνούς Εμπορίου Ρύπων. Οι δημιουργοί αυτού αποσκοπούν να δώσουν μια αξία στα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας της βιομηχανίας, δηλαδή τα αέρια καύσεως, που απελευθερώνονται από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Η μεθοδολογία ,στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελείται ως επί το πλείστον από την μελέτη διαφόρων, σχετικών με τον αντικείμενο, συγγραμμάτων καθώς και από εκτενή έρευνα στο διαδίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.