Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων

Ψαλιδάκη, Ελένη

Το αντικείμενο της παρακάτω πτυχιακής εργασίας, είναι οι εργασιακές σχέσεις και πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την καθημερινότητα του κάθε εργαζομένου αφού η εργασία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του. Για να φτάσουμε στο τελικό συμπέρασμα και να διατυπωθούν συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα, αρχικά μέσα από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διάφορα στάδια εξέλιξης της καθώς και τις Συνθήκες που την αφορούν, απομονώθηκαν τα σημεία που αναφέρονται στα εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις. Με αφορμή τις παραπάνω ενέργειες δημιουργήθηκε ο Χάρτης Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων όπου διατυπώθηκαν συγκεκριμένα δικαιώματα που υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο. Είδαμε ότι τα εργασιακά δικαιώματα διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την σύμβαση εργασίας ενώ τελικά καταλήξαμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.