Τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως εναλλακτική μορφή επένδυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως εναλλακτική μορφή επένδυσης

Πουρσανίδου, Μαγδαληνή

Η δεκαετία του ’90 σηματοδότησε μία επανάσταση στον τομέα των επενδύσεων. Η αλματώδη άνθιση των κεφαλαιαγορών το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των επιτοκίων διεθνώς ώθησε μεγάλη μερίδα επενδυτών στον θεσμό των συλλογικών μορφών επένδυσης, σημαντικός εκπρόσωπος των οποίων είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Σήμερα, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αρκετά Αμοιβαία Κεφάλαια. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πώς ο επενδυτής θα επιλέξει το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί σύμβουλος επενδύσεων (πωλητής), ο οποίος προσδιορίζει το επενδυτικό προφίλ του πελάτη και του προτείνει το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ωστόσο, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μία μορφή επένδυσης που ενσωματώνουν κίνδυνο. Απαραίτητο είναι ο πελάτης- επενδυτής να γνωρίζει ότι ανάλογα με το ύψος της απόδοσης που επιθυμεί να έχει η επένδυση που έχει κάνει θα υπάρχει και ο ανάλογος κίνδυνος. Εδώ ο ρόλος του επενδυτικού σύμβουλου είναι να περιορίσει τον κίνδυνο προτείνοντας αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι σημαντικές, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των νέων προϊόντων και του ενεργητικού των υπό διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.