Ανάλυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

Τυρέλη, Αναστασία

H παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας με θέμα την παρουσίαση και ανάλυση Εταιρείας Περιορισμένη Ευθύνης και σκοπό έχει να δώσει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύσταση της και για τον τρόπο λειτουργίας της. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, στις διαδικασίες που γίνονται για τη σύσταση της και στην οργάνωση και τη διοίκηση μιας τέτοιας εταιρείας , καθώς επίσης στα λογιστικά βιβλία που τηρεί μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και στην λύση και εκκαθάριση της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα διάφορα οικονομικά γεγονότα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια έντυπα της εφορίας για να είναι πληρέστερη η εικόνα του αναγνώστη για τα έντυπα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.