Οι ξένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως παράγοντες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης : (με Μ.Υ.Θ ''case study'' MOTOROLA SPA)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι ξένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως παράγοντες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης : (με Μ.Υ.Θ ''case study'' MOTOROLA SPA)

Γκιουρίδης, Σωτήριος
Λαζαρίδης, Αντώνιος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μπορεί να διακριθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας διεθνούς εταιρείας της MOTOROLA και στην συνέχεια μέσα από τις γνώσεις που αποκομίσαμε μέσα από το τμήμα της σχολής μας να εξεταστούν οι στρατηγικές και τις τακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την MOTOROLA να διατηρήσει μια σταθερή ανοδική πορεία προς την κορυφή της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.