Διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας: κοστολόγηση και ελεγκτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας: κοστολόγηση και ελεγκτική

Σαμπάνη, Χρυσάνθη

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στην ποιότητα και εξετάζουμε τις επιπτώσεις της σε δύο κλάδους της Λογιστικής, την Κοστολόγηση και την Ελεγκτική. Η δομή του πονήματος έχει ως εξής: δίνουμε τον ορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας και εξετάζουμε τις διαστάσεις, τις όψεις και τη σημασία της,μελετάμε την ποιότητα σε συνάρτηση με τη Λογιστική Κόστους και κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο κοστολογικές τεχνικές, την Πρότυπη Κοστολόγηση και την Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητες και τελευταία αναλύουμε τη σύνδεση ποιότητας και Ελεγκτικής και περιγράφουμε δύο πρότυπα που εκδόθηκαν πρόσφατα για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών, ήτοι το ISQC 1 και το ISA 220.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Ελεγκτική (Λογιστική)
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.