Ο στρατηγικός σχεδιασμός επέκτασης και οι άμεσες ξένες επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Ο στρατηγικός σχεδιασμός επέκτασης και οι άμεσες ξένες επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Βάσκου, Μαρία

Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναζητά τρόπους εξάπλωσης των δραστηριοτήτων τους σε χώρες του εξωτερικού, συνάπτοντας εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις ξένων χωρών. Τέτοιου είδους κινήσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικές, να μεγαλώσουν σε μέγεθος και να αποκτήσουν το αναγκαίο εκτόπισμα, να ελέγχουν το κόστος τους, την αποτελεσματικότητα τους και να δημιουργήσουν συνεργασίες οι οποίες μεταφράζονται σε περαιτέρω αξία για τους μετόχους τους. Τέλος στην παρούσα εργασία μελετάται η επιλογή του στρατηγικού σχεδιασμού επέκτασης που επιλέγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν όπως και το είδος των άμεσων επενδύσεων τους στις χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.