Σχεδιασμός παραμετροποιημένου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος (ERP)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχεδιασμός παραμετροποιημένου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος (ERP)

Ναστούλης, Κωνσταντίνος
Καλαφάτης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων ERP. Το ERP (Enterprise Resourse Planning ) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αποσκοπεί στον προγραμματισμό των πόρων μια επιχείρησης. Ο σκοπός ενός ERP συστήματος είναι να ενσωματώσει όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα λογισμικό που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων εκείνων των διαφορετικών τμημάτων. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι ικανό να εξυπηρετεί τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού τμήματος, του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού όπως το ίδιο θα κάνει και με τους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή λειτουργία μιας επιχείρησης. Στην πράξη, τα συστήματα ERP επεξεργάζονται πληροφορίες, τις αποθηκεύουν και δημιουργούν αναφορές. Έχουν αυτοματοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες -όπως για παράδειγμα οι συναλλαγές- με τρόπο διαφορετικό από εκείνον των παλιών μηχανογραφικών συστημάτων. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό ότι τα συστήματα ERP δεν επεξεργάζονται απλώς τα δεδομένα αλλά βελτιώνουν τη ροή των επιχειρηματικών διεργασιών και υποβοηθούν τη διαχείριση της επιχείρησης. Αυτά τα πακέτα λογισμικού εφαρμόζουν τις αποδεδειγμένα «καλύτερες πρακτικές» για συγκεκριμένες λειτουργίες, που είτε είναι κοινές για τις περισσότερες εταιρίες (ανθρώπινο δυναμικό, μισθοδοσία, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού ασφάλειες, βιομηχανίες). Μία ERP εφαρμογή έχει μεγαλύτερη αξία όταν παραμετροποιηθεί κατάλληλα στις ανάγκες τη επιχείρησης ώστε να επιφέρει όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά, τις επιχειρηματικές λειτουργίες και απαιτήσεις. Σημαντικοί, επίσης, παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι η εκπαίδευση των χρηστών, η διαχείριση του έργου και η υποστήριξη που προσφέρει η ανώτερη διοίκηση. Τέλος, το κόστος ανάπτυξης των ERP εφαρμογών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των εν λόγω εφαρμογών, στην πολυπλοκότητα των στρατηγικών στόχων που θέτουν οι πελάτες και στις αυστηρά εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η παραμετροποίηση τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.