Η διαχρονική εξέλιξη των μισθών και της απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διαχρονική εξέλιξη των μισθών και της απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Δασκουλίδου, Σοφία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσουμε την πορεία και την εξέλιξη των μισθών και της απασχόλησης διαχρονικά. Για το λόγο αυτό, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους βασικούς ορισμούς της απασχόλησης και του μισθού, καθώς επίσης και να μην αναφερθούμε στις διατάξεις εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί από την Ευρώπη και κατ’ επέκταση την Ελλάδα και έχουν να κάνουν με την απασχόληση και με τους μισθούς. Έπειτα, γίνεται εκτενέστατη ανάλυση πάνω στους ρυθμούς της απασχόλησης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ρυθμούς της ανεργίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Διερευνάται η απασχόληση των γυναικών αλλά και μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, των μεταναστών. Στη συνέχεια, αναλύονται όλες οι πραγματικές αποδοχές, στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα. Εξετάζεται ο ρόλος και η σημασία της θεσμοθέτησης του κατώτατου μισθού και ολοκληρώνουμε με την εξέλιξή του στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσιπενταετία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια
Απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.