Κριτήρια επιτυχίας ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος σ' έναν οργανισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κριτήρια επιτυχίας ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος σ' έναν οργανισμό

Τσέλης, Νικόλαος

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η τεχνολογία έχει γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής. Υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται από τα μικρά παιδιά έως τους ενήλικες. Είναι επίσης σημαντικό ότι η πλειονότητα των σπιτιών και των σχολείων έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους σχεδόν ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα. Τελικά, αυτό το γεγονός επηρεάζει και θα επηρεάσει την εκπαίδευση, την οικογενειακή ζωή και τις επιχειρήσεις. Αυτή η πτυχιακή είναι μια προσπάθεια για μια εξεταστική ματιά τόσο στη λογιστική όσο και στα υπολογιστικά συστήματα. Επεκτείνοντας αυτό, στο πρώτο μέρος της πτυχιακής γίνεται αναφορά γενικά σε κάποια στοιχεία σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα και έπειτα αναλύονται τα κριτήρια έτσι ώστε ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστημα να είναι το καταλληλότερο για μια επιχείρηση ή ακόμα και καλύτερα για ένα λογιστικό γραφείο έτσι ώστε να δουλεύει σωστά. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μου, παρουσιάζεται ανάλυση, η οποία βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο, που έχει συμπληρωθεί από πολλούς λογιστές από όλη τη Δυτική Μακεδονία, και απεικονίζει την άποψή τους σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένα επιτυχές λογιστικό πληροφοριακό σύστημα. Το 1ο κεφάλαιο λειτουργεί ως εισαγωγή της όλης πτυχιακής εργασίας. Στην αρχή γίνεται λόγος για την έννοια των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Έπειτα, αναπτύσσεται η έννοια της λέξης οργανισμός (κυρίως ως οικονομικού οργανισμού κατ' επέκταση επιχείρηση). Σαν τρίτο σημείο της εισαγωγής αναφέρονται τα πλεονεκτήματα αλλα και τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος. Τέλος, γίνεται μια γενική αναφορά στην ερευνητική διαδικασία. Το 2ο κεφάλαιο ασχολείται με το κυρίως θέμα που πραγματεύεται αυτή η πτυχιακή εργασία. Αναλύει έναν έναν τους παράγοντες επιτυχίας ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος σ’ έναν οργανισμό. Μάλιστα αυτό γίνεται σε υποκεφάλαια για καλύτερη ανάλυση καθενός από αυτά. Το 3ο κεφάλαιο περιέχει την ερευνητική διαδικασία που έλαβε χώρα σε λογιστήρια σε όλο το εύρος της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη περιέχονται διάφορες στατιστικές μετρήσεις, αναλύσεις και, φυσικά, συμπεράσματα για την έκταση και την απήχηση αυτών των συστημάτων στα λογιστήρια και κατ’ επέκταση στις τοπικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.