Η διάρθρωση της παγκόσμιας αγοράς ειδών συσκευασίας και η επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "Μεταλλοπλαστική Αγρινίου Α.Β.Ε.Ε." στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η διάρθρωση της παγκόσμιας αγοράς ειδών συσκευασίας και η επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "Μεταλλοπλαστική Αγρινίου Α.Β.Ε.Ε." στη διεθνή αγορά

Μόκας, Δημήτριος

Στη μελέτη αυτή, έγινε μια προσπάθεια να αναλυθούν τα γενικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχούς προσέγγισης της διεθνούς και παγκόσμιας αγοράς ειδών συσκευασίας. Μια καινοτόμα συσκευασία προκαλεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή και αποτελεί άριστο μέσο αναγνώρισης και υπενθύμισης του προϊόντος ή του καταστήματος, καθώς έχει πλέον αποδειχθεί ότι οι περισσότερες αγορές των καταναλωτών γίνονται παρορμητικά. Η συσκευασία, μέσω της καινοτομίας, της απόδοσης και της ελκυστικότητάς της, δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουν οι μεν παραγωγοί την αξία των προϊόντων τους (brand value), οι δε επιχειρηματίες την αξία του καταστήματος ή της αλυσίδας καταστημάτων τους (εταιρική αξία). Επίσης, η συσκευασία είναι και ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να επικοινωνήσει τα εμπορικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συσκευασία δεν καλύπτει μόνο θέματα προστασίας και μεταφοράς του προϊόντος, αλλά κατέχει ένα σπουδαίο ρόλο στην επικοινωνία και στην προβολή - προώθηση. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η συσκευασία πρέπει να προσελκύει την προσοχή και να καταφέρνει να εντυπωθεί στο μυαλό του καταναλωτή. Επιπλέον, πρέπει να ταιριάζει στο προϊόν που καλείται να «φιλοξενήσει», δηλαδή να αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά του και, τέλος, να είναι λειτουργική για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συσκευασία - Σχεδιασμός
Διεθνής αγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.