Ηλεκτρονικά επιχειρησιακά μοντέλα (e-business models) : είδη-κατηγορίες ταξινόμησης-εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ηλεκτρονικά επιχειρησιακά μοντέλα (e-business models) : είδη-κατηγορίες ταξινόμησης-εφαρμογές

Καλούτση, Θεοδώρα

Ηλεκτρονικά Επιχειρησιακά Μοντέλα, Είδη-Κατηγορίες Ταξινόμησης-Εφαρμογές είναι το αντικείμενο αυτής της εργασίας. Αρχικά γίνεται μια αναφορά και δίδονται ορισμοί για την έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και τις ανάλογες διαφορές μεταξύ τους καθώς και για τα Ηλεκτρονικά Επιχειρησιακά Μοντέλα και τη σχέση τους με τη στρατηγική. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών μοντέλων και γίνεται ανάπτυξη αυτών, σύμφωνα με τους συγγραφείς Timmers, Rappa και των μεταξύ τους σύγκριση μοντέλων καθώς και με την έρευνα του Eltrun. Κατόπιν παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα εφαρμογής από την ξένη και ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Timmers και τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την παραπάνω εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.