Ανάπτυξη ενός στρατηγικού marketing plan μιας επιχείρησης με τη χρήση θεωρητικών μοντέλων. Ανάλυση παραγόντων που θα εμποδίσουν τον ευρύτερο προσανατολισμό της επιχείρησης στον κλάδο του marketing και τρόποι αντιμετώπισής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάπτυξη ενός στρατηγικού marketing plan μιας επιχείρησης με τη χρήση θεωρητικών μοντέλων. Ανάλυση παραγόντων που θα εμποδίσουν τον ευρύτερο προσανατολισμό της επιχείρησης στον κλάδο του marketing και τρόποι αντιμετώπισής τους

Κατσιλάκη, Ευγενία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να αναλύσει την λειτουργία της Εμπορικής Τράπεζας και συγκεκριμένα του Ανοιχτού Επιχειρηματικού Δανείου «Easy Business», που αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιοτεχνία, το εμπόριο ή την παροχή υπηρεσιών, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €1.000.000. Αποτελεί μια ανακυκλούμενη πίστωση (μέχρι €60.000) ανοιχτής διάρκειας, μέσω λογαριασμού στον οποίο έχει πρόσβαση ο επιχειρηματίας κάθε στιγμή της ημέρας με την κάρτα Easy Business. Έτσι, κάθε φόρα που εξοφλείται κάποιο ποσό κεφαλαίου στα ATM της Εμπορικής Τράπεζας, αποκτάται εκ νέου δυνατότητα λήψης δανείου για αντίστοιχο ποσό. Επίσης το δάνειο Easy Ανοιχτό προσφέρει δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη και ανταγωνιστικό επιτόκιο (κυμαινόμενο, από τα χαμηλότερα της αγοράς). Ανταγωνιστές του δανείου Easy Ανοιχτό είναι η Alpha Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα. Τέλος βλέπουμε τους στόχους της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίοι είναι : η αύξηση των κερδών, των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς κατά 30% για το επόμενο χρόνο. Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου 2006-2008, σκοπεύει να τετραπλασιάσει το δίκτυο των καταστημάτων των θυγατρικών της τραπεζών στις χώρες που έχει ήδη παρουσία, δηλαδή στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία, με αντικειμενικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας σε επίπεδο Ομίλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.