Το καθεστώς των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Βαλκανίων και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το καθεστώς των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Βαλκανίων και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

Βύζα, Σεβαστή

Διανύοντας κάτι παραπάνω από πενήντα χρόνια συνεχούς ευημερίας και προόδου, η Ευρώπη, των είκοσι εφτά (27) μελών -τώρα πια και με την τελευταία της διεύρυνση-παρουσιάζεται στις πιο ισχυρές περιοχές στον πλανήτη μαζί με την Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική. Η εργασία αυτή παρουσιάζει, αφ’ενός τα οικονομικά καθεστώτα που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες των Βαλκανίων και αφ’ετέρου την ελληνική εμπορική παρουσία στις χώρες αυτές και τις προοπτικές διεύρυνσής της. Οι αναφορές στις συνθήκες που όρισε η Ένωση για τα οικονομικά της ζητήματα στηρίζονται στα αρχεία που παρέχονται από την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και οι πληροφορίες για την εξελικτική πορεία του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου στα Βαλκάνια στηρίζεται σε έρευνα μέσω των στοιχείων των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Για καλύτερη κατανόηση του θέματος παραθέτονται κάποιες λεπτομέρειες για την υπάρχουσα κατάσταση των βαλκανικών κρατών αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στο τέλος της εργασίας παραθέτονται τα συμπεράσματα και τα σχόλια που προέκυψαν μετά την εξέταση όλων των παραμέτρων και των πηγών που μελετήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.