Βαλκάνια και ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο : περιπτωσιολογική μελέτη και παρουσίαση των ευκαιριών ανάπτυξης μιας ελληνικής εταιρίας στην πΓΔΜ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βαλκάνια και ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο : περιπτωσιολογική μελέτη και παρουσίαση των ευκαιριών ανάπτυξης μιας ελληνικής εταιρίας στην πΓΔΜ

Ανδρινοπούλου, Πολυξένη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στην Ελληνική οικονομία, στο Ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο με τις χώρες των Βαλκανίων και στο φαινόμενο της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στα Βαλκάνια κατά τη δεκαετία του 1990, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν τέσσερις φορές, ενώ οι εισαγωγές σχεδόν πέντε φορές. Οι εξελίξεις αυτές συνεχίστηκαν και κατά την τρέχουσα δεκαετία, αναδεικνύθηκαν ως από τις δυναμικότερες χώρες στον κόσμο για την ελληνική οικονομία. Η σημασία της αναδεικνύεται επίσης από τον μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί σε αυτές τις χώρες. Επίσης, η Ελληνική οικονομία είναι αντιμέτωπη με το μέλλον της, με την έννοια ότι οι νέες προκλήσεις και οι πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων για φθηνό κόστος εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.