Εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού

Φαρμάκη, Ελευθερία

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την έως τώρα αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τον τουριστικό κλάδο, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και το επίπεδο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία είχε πολύ ενεργή συμμετοχή στην τεχνολογική ανάπτυξη, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα των λύσεων που απευθύνονται στους καταναλωτές. Το Internet αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική προβολή τους, παρέχοντας μέσω των ιστοσελίδων τους ηλεκτρονική πληροφόρηση προς τους πελάτες τους, ενώ στη συνέχεια η χρήση του επεκτάθηκε προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω αυτού. Συμπερασματικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι ο κλάδος του τουρισμού, τόσο γενικά όσο και στην Ελλάδα, είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό marketing και τις online πωλήσεις. Αντιθέτως όμως, η αυτόματο-ποίηση των ενδοεπιχειρηματικών διαδικασιών και η ολοκλήρωση σε σχέση με τους προμηθευτές δεν αποτελούν θέματα πρώτης προτεραιότητας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουριστικός κλάδος, και κυρίως η πληθώρα των ΜΜΕ που τον απαρτίζουν, είναι η ανάγκη σχεδια-σμού και υλοποίησης κατάλληλων στρατηγικών αξιοποίησης της Πληροφορικής και του Internet, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη τους στις νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.