Ηλεκτρονική μάθηση και περιβάλλον εργασίας : διεθνής και ελληνική εμπειρία : μελέτες περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ηλεκτρονική μάθηση και περιβάλλον εργασίας : διεθνής και ελληνική εμπειρία : μελέτες περίπτωσης

Ράπτη, Ελισσάβετ

Η ραγδαία ανάπτυξη στην επιστήμη και την τεχνολογία έχουν επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην καθημερινή μας ζωή, τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας. Η ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται συχνά ως το μέσο που εξομαλύνει προβλήματα μάθησης σε οργανωσιακά περιβάλλοντα καθώς επίσης και ως μοχλός βελτίωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα αναφέρεται όλο και συχνότερα ως μείζον θέμα στην ατζέντα ανώτατων διοικητικών στελεχών. Η διερεύνηση της υιοθέτησης και εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης-τηλεκπαίδευσης αποτελεί επίσης τομέα έρευνας για την επιστημονική και επιχειρησιακή κοινότητα, καθώς πολλοί οργανισμοί έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης. Ακόμη όπως αναφέρεται στην επιστημονική βιβλιογραφία οποιοδήποτε «παραδοσιακό» πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους οργανισμούς που το χρησιμοποιεί, όπως: ελάττωση κόστους εκπαίδευσης (μειωμένα κόστη μετακίνησης και διαμονής, εκτύπωσης και διανομής υλικού), χρόνου εκπαίδευσης (ευκολία και ταχύτητα ενημέρωσης), βελτίωση αποδοτικότητας, αξιολόγηση βαθμού αφομοίωσης γνώσεων κ.λπ. Οι διεθνείς τάσεις και εξελίξεις δείχνουν ότι η τεχνολογία έχει εισβάλλει παντού και η εξοικείωση με αυτή είναι απαραίτητη για όλους και ειδικά για τους αυριανούς πολίτες και εργαζόμενους. Στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις το αντίκτυπο των τεχνολογιών και πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης είναι μεγάλο. Στον ελληνικό χώρο έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τις αντίστοιχες τεχνολογίες, ωστόσο η υιοθέτηση και υλοποίηση πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής μάθησης δεν είναι χωρίς προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.