Εταιρία περιορισμένης ευθύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Διμηνίδης, Δημήτριος

Με το πέρασμα των χρόνων η οικονομική ανάπτυξη των κρατών οφείλεται στην σύσταση εταιριών με βασικό σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι ένας τύπος εταιρίας που εκφράζεται καλύτερα μέσα από μεσαίες επιχειρήσεις σε αντίθεση από τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες. Με σκοπό να εξαλειφθεί η ανάγκη για έναν ενδιάμεσο τύπο εταιρίας δημιουργήθηκε η εταιρία περιορισμένης ευθύνης χωρίς να λείπει το προσωπικό στοιχείο των προσωπικών εταιριών και ταυτόχρονα να μην είναι έντονο το κεφαλαιουχικό στοιχείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τα γενικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε., τη νομική προσωπικότητά της, τα χαρακτηριστικά των κεφαλαίων της κ.α., και πιο αναλυτικά να αντλήσει πληροφορίες για την σύσταση και λειτουργία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συλλογή των πληροφοριών μέσα από στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει σχετικά με το θέμα αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.