Η αγορά ομολόγων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αγορά ομολόγων στην Ελλάδα

Καραμποϊκης, Παράσχος

Η εν λόγω εργασία εστιάζει στην παρουσίαση της λειτουργίας του θεσμού των ομολογιακών δανείων καθώς και εκείνου της τιτλοποίησης απαιτήσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά . Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια πιο εκτενής αναφορά στην πρώτογενης αγορά και μια πιο συνοπτική απεικόνιση της δεύτερογενης αγορας. Επιπλέον, στους στόχους του συγκεκριμένου πονήματος συγκαταλέγεται και η παρουσίαση των πλέον βασικών χαρακτηριστικών και εννοιών που σχετίζονται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά ομολογιακών δανείων. Οι απαραίτητες για τους σκοπούς της εργασίας πληροφορίες αντλήθηκαν μέσω της μελέτης επιστημονικών συγγραμμάτων και πληροφοριακών εντύπων ελληνικών και μη και έρευνας στο διαδίκτυο. Το συμπέρασμα που εξήχθη από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι ότι μπορεί ο βαθμός ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά στα ομολογιακά δάνεια και στην τιτλοποίηση απαιτήσεων, να είναι αρκετά μικρός συγκριτικά με ανεπτυγμένες αγορές , αλλά δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής ενίσχυση του ρόλου των εν λόγω προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ομόλογα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.