Ε-commerce στον πρωτογενή τομέα και σύσταση e-κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ε-commerce στον πρωτογενή τομέα και σύσταση e-κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία παρουσιάζω μια πρόταση με ήδη γνωστά υπάρχοντα εργαλεία για την σωστή αξιοποιήσει του νόμου 4019/2011 Α'216 για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και συνάμα την ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδος μέσα από την συνεργασία των πολιτών αυτής της χώρας. Μπορούμε και εμείς να δημιουργήσουμε οργανωμένες δράσεις και παρεμβάσεις κάτω από ένα μεγάλο σχέδιο ανάπτυξης με την συνεργασία των πολιτών , του κράτους , των επιχειρήσεων , Περιφερειών , Δήμων κ.λπ. για να παράγουμε μια φορά ως χώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.