Μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου

Φραγκιαδάκης, Αντώνης

Σε αυτή την εργασία, μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναλύεται ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επιχειρηματικότητα, στις διάφορες μορφές της, στην Ελληνική οικονομία και πιο συγκεκριμένα στην οικονομία του νομού Ηρακλείου Κρήτης, αφού πρώτα δειχθεί συνοπτικά η ταυτότητά του, δημογραφικά και οικονομικά. Αναλύεται ο ρόλος και η σημασία που έχουν τα επιχειρηματικά δίκτυα και οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters), συγκρίνονται μεταξύ τους, και δείχνονται τα οφέλη που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά. Με σκοπό να ερευνηθεί στην πράξη η επιχειρηματική συνεργασία, οι τομείς, τα οφέλη από την δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οργανώθηκε μια έρευνα πεδίου. Ως πεδίο της έρευνας επιλέχθηκαν οι οινοποιητικές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου, οι οποίες μετέχουν στους «Δρόμους του κρασιού του Ηρακλείου». Τέλος συμπεραίνεται ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας και η σύσταση τους σε επιχειρηματικά δίκτυα και συστάδες επιχειρήσεων τους δίνει πάρα πολλά οφέλη.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά δίκτυα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.