Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και η ιστορική εξέλιξή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και η ιστορική εξέλιξή του

Ζαγγελίδου, Γαλήνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του Διεθνές Νομισματικού Συστήματος και την ιστορική εξέλιξη του. Το Διεθνές Νομισματικό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων ή θεσμικών ρυθμίσεων οι οποίοι καθορίζουν τις νομισματικές και τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών του κόσμου. Για να φτάσει στη σημερινή του μορφή το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα πέρασε από διάφορα στάδια εξελικτικής διαδικασίας και πολλές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα η ιστορική του εξέλιξη όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη εργασία ξεκινάει από δέκα χιλιάδες χρόνια πριν εως σήμερα. Επίσης ένα άλλο σημαντικό Σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1978 ήταν το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Το συγκεκριμένο Σύστημα δημιουργήθηκε έτσι ώστε να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τέλος, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των Διεθνών Νομισμάτων και τη νομισματική σταθερότητα, η οποία εξαρτάται φυσικά από τη νομισματική πολιτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.