Τα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού αγοραστή και οι διαφορές του σε σχέση με τον τελικό καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού αγοραστή και οι διαφορές του σε σχέση με τον τελικό καταναλωτή

Δελιγκά, Μαρία-Χρυσοβαλάντω

Η έννοια του βιομηχανικού αγοραστή δεν είναι ευρέως γνωστή παρά την οικονομική του σημασία στην εθνική οικονομία, διότι το ύψος των συναλλαγών του είναι υψηλότερο από αυτό των τελικών καταναλωτών. Για να πραγματοποιηθεί μία αγορά ενός βιομηχανικού προϊόντος από τον βιομηχανικό αγοραστή, συνήθως είναι υπεύθυνοι περισσότεροι από δύο άτομα. Τα άτομα αυτά έχουν δημιουργήσει το Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α.). Από την άλλη πλευρά ο τελικός καταναλωτής επηρεάζεται για την αγορά ενός προϊόντος από τα συναισθήματά του και την οικογένειά του. Τα προϊόντα που αγοράζει είναι είτε για δική του χρήση είτε για το νοικοκυριό. Παρατηρούμε ότι, ο βιομηχανικός αγοραστής και ο τελικός καταναλωτής μοιάζουν μόνο στο ότι είναι αγοραστές προϊόντων ή υπηρεσιών και ότι επηρεάζονται από άλλα άτομα. Οι διαφορές τους είναι τόσο στην φύση των αγορών, των προϊόντων και της ζήτησης, στην αγοραστική συμπεριφορά όσο και στις επιδράσεις από το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση
Πελατειακές σχέσεις
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.