Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών απορριμμάτων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2002 (EL)
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών απορριμμάτων

Ηλιάδης, Άγγελος

Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι, η κατανόηση όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Τα απορρίμματα αποτελούσαν πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα λόγω της ρύπανσης που προκαλούσαν τοπικά στο περιβάλλον κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και διάθεσή τους. Η σημαντική αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες και η συνεχής επιβάρυνσή τους με ρυπαντικές ουσίες έκαναν πλέον αδύνατη την αφομοίωσή τους στο φυσικό μέσο και απαιτήθηκε ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή την αυτόματη συλλογή, τη μεταφόρτωση, την υγειονομική ταφή με σύγχρονες προδιαγραφές, τη λιπασματοποίηση, τη καύση κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.