Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής : η περίπτωση της EFG Eurobank Ergasias

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής : η περίπτωση της EFG Eurobank Ergasias

Βλάϊκος, Απόστολος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει την δομή, τη λειτουργία και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος (e-banking)' στις συναλλαγές με τους πελάτες και να δώσει στοιχεία σχετικά με την διαχρονική πορεία της αλλά και την εξέλιξη της μελλοντικά. Επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερο τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται διάκριση του όρου «ηλεκτρονική τραπεζική» καθώς και πως γίνεται η πρόσβαση και η εγγραφή στην υπηρεσία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται οι επιλογές που έχει ο πελάτης με την υπηρεσία (e-banking), γίνεται εκτενής αναφορά στις διατάξεις που ισχύουν για την ασφάλεια των συναλλαγών και των συναλλασσομένων, καθώς και μια έρευνα για την πορεία της υπηρεσίας διαχρονικά σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ελλάδα, τέλος κλείνει με μία εισαγωγή στις ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις δυνατότητες που προσφέρουν, την πορεία τους και πως λειτουργεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και οι δυνατότητες της υπηρεσίας, σ’ αυτόν τον τομέα, των διαφόρων τραπεζών. Εξετάζεται συγκεκριμένα η περίπτωση της EFG Eurobank Ergasias και τελειώνει με τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.